Tigh Mhíchíl

詩 音楽 アイルランド

記事一覧

McLaughlin Interview (4)


[スポンサーリンク]

 ダーモット・マクラフリン(Dermot McLaughlin; アイルランド語名 Diarmuid Mac Lochlainn)の インタヴュー の続き。

An bhfuil moltaí ar bith agat i dtaobh cuid oibre Ealaín na Gaeltachta?


Sílim go bhfuil a lán bunoibre gníomhaíochta agus forbartha idir lámha anois agus go bhfuil eolas i bhfad níos fearr ar fáil anois faoina bhfuil ag tarlú. Molaim Udarás na Gaeltachta as tacaíocht leanúnach a sholáthar ar an bhealach seo go dtí seo.


An rud is tábhachtaí, dar liomsa, ná córas sainiúil forbartha agus tacaíochta a chruthú atá fóirsteanach do riachtanais na Gaeltachta féin agus a bhfuil todhchaí chultúr na Gaeltachta mar phríomhaidhm bhunúsach aige. Creidim go gcaithfidh Ealaíon na Gaeltachta a bealach féin a leagan amach agus múnla forbartha dá cuid féin a chruthú. Ina dhiaidh sin beidh sé níos éascaí nascanna fadtéarmacha a chothú le heagraíochtaí agus le rannóga Stáit eile.

 ざっと日本語にします。

ゲールタハト芸術の活動について何か賞賛すべきことがありますか。


現在、基礎的な活動も多く、大いなる発展も見られ、何が起きているのかについて*1以前よりずっと良質の情報が手に入ります。ゲールタハト庁*2が現在に至るまでこのように継続的に支援していることに賞賛を送ります。


最も大事なことは、ゲールタハト自身の必要に応じた発展と支援のための特別のシステム*3を作り上げることだと思いますが、そのシステムはゲールタハト文化の未来にとって基本的な第一目標であります。ゲールタハト芸術はみずからの道を敷き、発展の型を創りださねばなりません。そのあとでは、いろいろな組織や国の他のセクションとの連携は円滑に進むでしょう。

 以上がインタヴューの前半部分です。さすが行政官らしい発言です。

*1:faoina bhfuil ag tarlú = faoi + a + bhfuil ... この a は 'all that' を意味する relative particle [cf. FGB a 6 - 2.]。結局、この部分は about all that is happening の意

*2:Udarás na Gaeltachta

*3:córas sainiúil