Tigh Mhíchíl

詩 音楽 アイルランド

記事一覧

Ag an phobal Dé Domhnaigh (l. 3)


[スポンサーリンク]

 3行目。アイルランド語の文法的事項のみ説明します。

Bhí a béilín mar bhéadh an rós ann is bhí a caoin-choim mar bhéadh an sneachta.
(彼女の唇はバラのよう、細い腰は雪のようだった。)

bhí :tá の過去
a :彼女の
béilín :唇
mar :〜のよう
bhéadh :tá の条件法
rós :バラ
ann :(tá と組合わせて存在を表す)*1
caoin-choim :細い腰
bhéadh :tá の条件法
sneachta :雪

*1:mar bhéadh an rós ann は英語に直訳すると as there is the rose, as the rose is. cf. Tá Dia ann [God is, God exists, there is a God]